Ceník mých služeb

Ceny překladů

Účtování je standardně v normostranách (NS). 1 NS = 1500 znaků bez mezer nebo 1800 znaků včetně mezer v cílovém textu. Účtuji každou započatou půl stranu.

Slevy v rozsahu 10 až 20 % jsou možné při větším objemu překládaného textu nebo při opakovaném využití služeb. Za větší objem se považuje překlad v objemu více než 50 NS.

Za odborný překlad nebo specifickou grafickou úpravu si účtuji příplatek 20 až 60 % podle odbornosti.

Při překládání odborného textu se sleva vypočítává ze základní ceny včetně příplatku.

Příplatek za expresní překlad se připočítává za překlad do 24 h a při zadání překladu ve větším objemu za den.

Uvedené ceny jsou včetně DPH.

Základní sazba za překlad

380 Kč / NS


Ceny tlumočnické práce

Konsekutivně:

3.600 Kč za 4 hodiny a 600 Kč za každou další započatou hodinu

  5.700 Kč za celý den (8 hodin)

11.000 Kč za dva dny

Simultánně:

4.800 Kč za 4 hodiny a 900 Kč za každou další započatou hodinu

7.800 Kč za celý den

Základní sazby při doprovodu jsou stejné jako při tlumočení. Nejmenší účtována jednotka je 4 hodiny. Na území Prahy se k základním sazbám účtuje pouze stravné. Při výjezdech po České republice nebo do Bulharska je k běžným sazbám účtováno cestovné, ubytování a stravné.


Ceny korektur

Cena korektur není pevně stanovená a je dle kvality a rozsahu textu 

100 – 300 Kč / NS.


Ceny jazykové výuky

Nově v roce 2024 vytvářím jednoduchou a cenově příjatelnou výuku bulharštiny za měsíční paušalní poplatek ve výši 300 Kč.

Spočívá v odesílání 5 slov denně. k těmto základním slovům přidávám jejich další tvary – množné číslo, zdrobněliny, u sloves různé časy. Posílám lekce ve formátu pdf a zároveň zvukovou nahrávku výslovnosti.

Vy se zavazujete, že se tomuto školení budete věnovat 5-10 minut denně.

Takto můžete efektivně studovat i při dalších činnostech, aniž byste si na to museli vyhradit zvláštní čas.


Cena za individuální výuku bulharštiny je 650 Kč za vyučovací hodinu (45 minut) a platí se předem na dohodnutý počet hodin, obvykle 4. Při délce výuky 60 minut je cena za vyučovací hodinu 700 Kč.

Výuka online přes Zoom, individuálně nebo v malých skupinách. Podle toho se může lišit i cena pro každého z účastníků.

V bulharštině lze domluvit také účelnou a kondiční komunikaci.

Za každou výukovou hodinou se skrývá dlouhá příprava, někdy i více než jeden den. 


Setkat se s neplatiči je opravdu vzácnost, ale pro pořádek. Pro všechny služby platí:

Při zpoždění úhrady účtuji 0,1 % denně z celkové částky faktury.